Εmailcaptcha


Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τη δήλωση συγκατάθεσης για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και τη δήλωση συγκατάθεσης για την Ασφάλεια & Προστασία προσωπικών δεδομένων.

* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Έδρα

Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 57500 - Τ.Θ. 51 - Ελλάδα

τηλ ++30 23920 92229

fax ++30 23920 92529

Υποκαταστήματα

Θεμιστοκλή Σοφούλη 101, Καλαμαριά

Τ.Κ. 55131- Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

τηλ ++30 2310 861010

Λεωφόρος Ποσειδώνος 43, Μοσχάτο


Τ.Κ. 18344 - Αθήνα - Ελλάδα

τηλ ++30 210 6096971

info@saimonbros.gr